Powi_kszanie Penisa

时间:2016-12-23 01:46来源: 作者:palmamonta 点击:
    

Porywistszy tudzie_ d_u_szy - nie_miertelne __dania... Coraz mocno kochank體 okre_la si_ na styl wzmacniania fallusa. Wersj_ dla inicjatywy operacyjnej istnieje powi_kszanie kwasem hialuronowym - zabiegowy chwyt uprawiany w znieczuleniu krajanom, umo_liwia przeci_gn__ pr_cie wzgl_dnie o 1-3 cm tak_e pogrubi_ o 2-5 cm.

Penis przes_dza aparat, kt髍emu staruszkowie przeznaczaj_ bezlik spostrzegawczo_ci. Wed_ug danych zwyk_ych a_ 79,4% typ體 d__y_o, _ebym ich penis by_ d_u_szy, kilkoro nieomal (77,8%) pryncypa_體 _yczy_oby sobie, i_by ich jajo by_o pulchniejsze. Wi_cej nieledwie 80% pan體 znajduje, _e ogrom fallusa ujmuje notowanie gwoli bia_og_owy. Kontroluje tera_niejsze meldunek, zamieszczony przez _The Journal of Sexual Medicine\": 40% spo_r骴 323 szkockich studentek, jakie odebra_y zwi_zek w narysowanym _ledztwie, o_wiadczy_o, _e dla otrzymania poprzez nie orgazmu pochwowego penis ich kontrahenta powinien _y_ d_u_szy z 15,5 cm. Tak_e faworyty, zg__bione przez instytucj_ Durex Condoms nadaj_, _e ogrom choruje poszanowanie: a_ 67% spo_r骴 nich egzystowa_oby zrozpaczonych z zawarto_ci funkcjonariusza przyjaciela. Szablonowa d_ugo__ cz_onka opr骳z Europejczyk體 wyjmuje 12,9-15 cm, przy czym nier體ne ogniska formu_uj_ tamte wiadome: pod_ug danych, zamieszczonych w International Journal of Impotence Research w grudniu 2000 roku, normalna rozci_g_o__ pr_cia opr骭nia 13,6 cm, wszak_e przegl_dania, przeprowadzone w 2001 roku poprzez LifeStyles Condoms bezpieczne sposoby na powi_kszenie pr_cia 300 ch_opakach podaj_ szar_ na poziomie 14,9 cm.

_e si_ czyli zaskakiwa_, i_ pankowie szukaj_ jeszcze niniejsze nowiusie_kich ulic podwy_szania cz_onka. W internecie mo_na odnale__ st體y kraw_dzi, handluj_cych kontrastowego autoramentu barwy, pigu_ki albo pompki do zaostrzania fallusa, jednak_e otwarta mnogo__ spo_r骴 nich nie wprowadza prawdopodobnych efekt體. (责任编辑:admin)
关键词:
高级搜索 | 关于我们 | 招聘英才 | TAG标签 | 餐饮行业案例 | 教育行业案例 | 房地产行业案例 | IT行业案例 | 医药行业案例 |
Copyright 2014 Uvsoft.Co.Ltd. All rights reserved 粤ICP备11056751号-3 版权归彩云端所有